Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Ohessa on henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuojadirektiivin mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. EU:n yleistä tietosuoja-asetusta sovelletaan 25.5.2018 alkaen kaikissa EU:n jäsenmaissa. Tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR) sovelletaan lähtökohtaisesti kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn.

Päivitetty 21.5.2018

 

 1. Rekisterin ylläpitäjä

Carrata / Anders Nylander
Yksityinen elinkeinonharjoittaja
Paciuksenmäki 8
02940 Espoo

Myöhemmin ”Yritys” tai ”Carrata”

 

 1. Rekisteriasioiden yhteystieto

tietosuoja-poista-@carrata.fi
Anders Nylander 044 2434 591

 

 1. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

 

 1. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yrityksen sopimuksien ylläpito ja sopimuksen täytäntöönpano

Yritys käsittelee henkilötietoja yrityksen sisäisen toiminnan ja palveluiden ylläpitämiseen. Tähän kuuluvat asiakassuhteen hoitaminen, laskutus, häiriö- ja palveluviestittäminen sekä palveluiden kehittämiseen liittyvät sisäiset asiakasviestinnät ja kyselyt.

 

 1. Mitä tietoja käsittelemme?

Kohdan 4.0 hoitamiseen tallennamme asiakastietoihimme seuraavat tiedot

Rekisteröidyn perustiedot kuten nimi, sähköpostiosoite, internet tunnus, yrityksen nimi tai muu yksilöivä tunniste, jolla asiakas erotellaan. Yhteystiedot kuten sähköpostiosoite, postiosoite, laskutusosoite (perinteinen tai sähköinen). Yrityksien tai yhteisöjen kohdalla tallennamme myös yhteyshenkilön yhteystiedot palvelunlaadun ja -toimittamisen varmistamiseksi.

Sähköpostiliikennettä säilytetään asiakassuhteen hoitamisen ajan.

 

 1. Mistä saamme tietoja?

Yritys saa tietoja ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään.

 1. Kenelle luovutamme ja siirrämme tietoja

Sellaisessa tilanteessa, jossa asiakas hankkii Carratan kautta kansainvälisen verkkotunnuksen, on Carrata velvoitettu ilmoittamaan asiakkaan yhteystiedot (Nimi, puhelinnumero, osoite ja sähköpostiosoite) verkkotunnuksien rekisteröinnin yhteydessä kansainvälistä WHOIS- rekisteriä varten. Tämän velvoitteen on asettanut Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (”ICANN”). ICANN on kantajärjestö, joka vastaa verkkotunnuksien valvonnasta sekä osittaisesta hallinnoinnista (lisätietoja: www.icann.org).

Carrata siirtää osan tiedoista kolmannen osapuolen järjestelmiin laskutusta sekä palveluiden kehittämistä varten. Tätä varten käytämme Zervant.com (laskutus) ja Sendinblue.com (uutiskirje) palveluja. Sähköpostiliikenne on siirretty kokonaisuudessaan Microsoftin pilvipalveluun.

Kaikki Carratan käyttämät palvelut, joissa käsitellään, säilötään tai välitetään asiakastietoja tallentaa tietoa Euroopan unionin sisäpuolella.

 1. Miten suojaamme tiedot ja miten pitkään niitä säilytämme?

Henkilö- ja asiakasrekisteriä saa Carratassa käsitellä vain sellainen henkilö, jolla on riittävät valtuudet yrityksen sisällä. Henkilötietoja ei säilytetä paikoissa, joihin voi päästä ilman asianmukaista tunnistautumista. Kaikki tallennusalueet joissa säilytetään tietosuoja-asetuksen alaisia tietoja ovat salattuja.

Yritys säilyttää henkilötietoja asiakassuhteen voimassaolon ajan. Asiakassuhteen päättyessä, poistetaan myös asiakkaan henkilötiedot ja asiakassuhteen viestiliikenne, kun kohtuullinen aika on kulunut asiakassuhteen päättymisestä.

 1. Mitkä ovat sinun oikeutesi rekisteröitynä?

Rekisteröitynä sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista. Sinulla on myös oikeus peruuttaa suostumuksesi tai muuttaa sitä.

Rekisteröitynä sinulla on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

 

 1. Kehen voit olla yhteydessä?

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle. Pyyntöihin vastataan saapumisjärjestyksessä ja ne hoidetaan kuukauden sisällä saapumisesta.

 1. Rekisteriselostetta koskevat muutokset

Carrata varaa oikeuden muuttaa rekisteriselosteen sisältöä ilmoittamatta tästä erikseen rekisteröidylle.

Rekisteröidyn vastuulla on tutustua rekisteriselosteen sisältöön säännöllisesti.